İşe Alım

 

İşe alım süreçlerinde, boş pozisyonların doldurulması için öncelik şirket çalışanlarına verilmektedir. Bu öncelik, çalışanların şirket içerisindeki kariyer gelişimlerine yön vermekte ve çalışanları motive etmektedir.


İşe alım sistemimizde temel amaç; şirketimizde eğitim düzeyi yüksek, değişime açık, dinamik, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli olan, takım çalışmasına uygun, şirket değerlerimizi benimseyecek kişileri şirkete kazandırmaktır. İşe alım sürecinde temel prensibimiz ise kimseye ayrıcalık tanımadan işin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip kişilere eşit fırsat vermektir.


İşe alım görüşmelerinde bireysel, grup veya yetkinlik bazlı mülakat teknikleri kullanılarak, pozisyonun gerekliliklerine göre, sayısal, sözel, yabancı dil testleri ve kişilik envanterleri uygulanmaktadır.


İşe alım sürecinde, vdf İnsan Kaynakları tarafından, görüşme yapılan her adaya mülakatın sonucunu bildirmek esastır.